Kaza Macho

by Vide-Muwa


Kau, Macho ni mkusanviko wa mashairi yanayoonyesha upeo wa juu wa kipawa elta utunzi alichonacho intunzi wa mashairi yaliyomo. Mashairi haya yametumia lugha ya kitamathali itakayomwaehia msomaji taathira ya kudumu kwa namna yanavyozigusa hisia mbalimbali za msomaji. Mashairi katika diwani hii yanaangazia mawanda yote ya maisha ya watu kwa jumla, hasa katika bara in Afrika, yakipiga darubini ndoto na matamanio yao, kadhia za maisha yao kijamii, kisiasa, kiuchumi na kihistoria. Hii ui kazi ambayo hataiweka chini yeyote aanzapo kuisoma Nadi atakapolisoma shairi in mwisho. 

ISBN: 9789966773968 SKU: 2010129000190
KES 406
International delivery
Free delivery on orders over KSh 2,000
Free click & collect