Premier Golden Tips KCPE Stadi za Uandishi Insha kwa Shule za Msingi


K.C.P.E. Stadi za uandishi wa Insha ni kitabu ambacho kimetayarishwa kwa ufundi mkubwa ili kumwelekeza mwanafunzi anayejiandaa kufanya mitihani ya Insha kwa njia rahisi na ya kuchangamsha.                                                                                                         

KES 731
International delivery
Free delivery on orders over KSh 2,000
Free click & collect
UPC2010127000352
Author Moran
ISBN 9789966342737
Publisher Moran
Weight (kg) 0.4
SKU2010127000352

Reviews

Leave a product review
or cancel