Kiswahili Kidato Cha 1


Hili ni toleo jipya la Kiswahili kwa Kidato cha Kwanza, Kitabu cha Wanafunzi. Kitabu hiki ni cha kwanza katika mfululizo wa vitabu vinne vya Kiswahili kwa shule za upili. Kitabu hiki kimefuata mfumo wa elimu wa 8-4-4 na kufanyiwa marudio kulingana na silabasi mpya ya Kiswahili ya 2002 ya Kidato cha Kwanza. Katika toleo hili, maelezo zaidi juu ya nyanja mbalimbali za lugha yameshughulikiwa kama vile, mpangilio mpya wa ngeli, kusoma kwa kina, na msamiati na istilahi kimuktadha. Pia, maswala ibuka kama vile maadili, UKIMWI na mazingira yamejitokeza. Mifano zaidi, michoro na picha zimetumiwa ili kufanya somo hili  liwe Ia kuvutia. Ni kitabu ambacho wanafunzi watafurahia kukitumia.

KES 624
International delivery
Free delivery on orders over KSh 2,000
Free click & collect
UPC9789966447791
SKU2010127000333

Reviews

This product does not have any reviews yet.

Add your review