OUP Kiswahili dadisi Mazoezi ya Lugha gredi 3 approved

by Waititu/Matei/Mbugua


Kiswahili Dadisi. Mazoezi ya Lugha ni msururu wa vitabu vipya vilivyoandikwa kwa upekee ili kutosheleza mahitaji ya mtalaa mpya wa Umilisi. Vitabu hivi vitamwezesha mwanafunzi kupata ufahamu wa lugha kupitia stadi za kusikiliza. kuzungumza, kusoma na kuandika. Aidha. vina mazoezi murua ambayo yatampa mwanafunzi hamu ya kujifunza. Pia vinakuza umilisi iliopendekezwa. maadili no kufahamisha kuhusu masuala ibuka. 

Katika Kiswahili Dadisi, Mazoezi ya Lugha. Kitabu cha Mwanafunzl. Gredi 3. utapata: 

• mada zilizopangwa kwa kuzingatia muainisho wa mtataa mpya 

• mifano halisi ya miktadha ambapo hutumika 

• mazoezi yanayomhusisha mwanafunzi moja kwa moja 

• jinsi ya kuwashirikisha wazazi na walezi iii kuimarisha uwajibikaji. 

ISBN: 9780195746846 SKU: 2010127000702
KES 313
International delivery
Free delivery on orders over KSh 2,000
Free click & collect