Premier Golden Tips KCSE Stadi za Uandishi Insha Shule za Upili

by Moran


K.C.S.E. Stadi za uandishi wa Insha ni kitabu ambacho kimetayarishwa kwa ufundi mkubwa ili kumwelekeza mwanafunzi anayejiandaa kufanya mitihani ya Insha kwa njia rahisi na ya kuchangamsha. Baadhi ya mada maalumu ambazo zimeshughulikiwa ni pamoja na:Vidokezi muhimu katika kuboresha insha yakoMaelezo na mifano mwafaka ya insha zinazofaa kushughulikiwa katika shule za upili kwa mujibu wa silabasi

  • Tungo za kiuamilifu
  • Mtungo wa kitaaluma
  • Tungo za kubuni
  • Mwongozo wa kusahihishia insha za K.C.S.E.
  • Kielelezo cha utahini
  • Maswali ya mazoezi ya kila aina ya insha
  • Ufafanuzi wa utaratibu na jinsi ya kujibu maswali
ISBN: 9789966344038 SKU: 2010127000464
KES 638

You can get an email alert when this product is back in stock.

International delivery
Free delivery on orders over KSh 2,000
Free click & collect