Sarufi Elekezi kwa Shule za Msingi

by Anduvate K. Mwavali, Zephaniah Mucheria


Sarufi Elekezi Anna Shale za Msingi Kitabu hiki kitaimarisha na kurahisisha ufunzaji wa somo la Kiswahili katika shuk va msingi. Mbali na hayo, kitasaidia katika kuinua matokeo ya mitihani ya lugha ya Kiswahili katika darasa la nane. Hii ni kwa sababu vipengele vyote vya sarufi ya Kiswahili kuanzta darasa la kwanza hadi la vane vimefidulizwa kwa njia rahisi na ya kueleweka. Kitabu hiki kitawafaa walimu na wanafunzi katika kulielewa suala la ngeli na upatanisho wa sarufi kwa njia iliyo nyepesi sana. Vipengele anthavyo vimefafanuliwa kwa kina katika kitabu hiki ni pamoja na: 

Maana ya sarufi 

Stadi za kusikiliza, 

kuongea, 

kusoma na kuandika sarufi Aina za sauti za Kiswahili 

Mama za uakifishaji Miundo mbalimbali ya sentensi

Aina za nomino na viambishi 

Uainishaji wa ngeli na viambishi ngeli Msururu wa Aina za Maneno ya Kiswahili: Nomino. Vitenzi, Virumishi, Viwakilishi, Vielezi, Viunganishi, Vihusishi na Vihisishi, Aina za vishirikishi, Nyakati, hall na kukanusha katika Kiswahili 

ISBN: 9789966510280 SKU: 2010127000635
KES 661

You can get an email alert when this product is back in stock.

International delivery
Free delivery on orders over KSh 2,000
Free click & collect