Topmark KCPE Mazoezi na marudio ya kiswahili


Topmark KCPE Mazoezi na Marudio ya Kiswahili ni kitabu kilichoandikwa na kutayarishwa hasa kuwasaidia wanafunzi wanaojitayarisha kwa mtihani wa KCPE. Kitabu hiki kina taarifa fupi zenye maelezo kamili na maswali ya marudio baada ya kila mada. Maswali ya mwigo ya mtihani wa KCPE yametolewa pamoja na majibu kwa maswali yote.Muundo huu wa kipekee unakifanya kitabu hiki kuwa kiongozi imara na rafiki wa daima kwa mwanafunzi anayetarajia kupata alama za juu katika KCPE. Ni kitabu ambacho hata walimu wanaowatayarisha watahiniwa watafaidika nacho, na ni cha lazima kwa kila mtahiniwa.

KES 684
UPC2010127000322
Author KLB
ISBN 9789966446909
SKU2010127000322
International delivery
Free delivery on orders over KSh 0
Free click & collect

Reviews

Leave a product review
or cancel