Topmark KCSE Kiswahili Maswali na Majibu


Kiswahili Mamboleo darasa Ia saba ni kitabu cha kisasa ambacho kimeibua masuala mapya muhimu ambayo yatamfanikisha mwanafunzi kufikia kileleta cha ufanifu wake katika somo hili adhimu la Kiswahili. Kitabu hiki kimeleta mageuzi timamu, mawazo chanya, msamiati ibuka iii kukipa hadhi stahili Kiswahili kikiwa lugha rasmi na lugha ya taifa. Vipengele vilivyotazamiwa kwa kina na uketo ni:

Kusoma: Ufahamu wenye mafunzo tele. Sarufi: Maelezo afiki ya sarufi. Kusikiliza na Kuongea: Mahusiano ya moja kwa moja. Msamiati: Maana alhasili na matumizi yake.Kuandika: Maelezo aula na mazoezi mengi. Marejeleo: Mazoezi ya darasa Ia saba na madarasa ya awali. Kitampa mwanafunzi dira kamili ya kutatua matatizo sugu kwani kurukaruka kwa maharagwe ndiko kuiva kwake.

KES 800
UPC2010127000531
Author Ochieng
ISBN 9789966100573
SKU2010127000531
International delivery
Free delivery on orders over KSh 0
Free click & collect

Reviews

Leave a product review
or cancel